Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spanien) den 9. december 2016 – Wilber López Pastuzano mod Delegación del Gobierno Central de Navarra

(Sag C-636/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Wilber López Pastuzano

Sagsøgt: Delegación del Gobierno Central de Navarra

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 12 i Rådets direktiv 2003/109/EF 1 af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede og for en retspraksis til fortolkning heraf, der ikke fastsætter, at kravene til beskyttelse mod udvisning af en fastboende udenlandsk statsborger skal anvendes med hensyn til enhver administrativ afgørelse om udvisning uanset afgørelsens karakter eller retlige form, men begrænser disse kravs anvendelsesområde til en bestemt form for udvisning?

____________

1 EUT L 16, s. 44