Language of document :

Tožba, vložena 22. marca 2022 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

(Zadeva C-214/22)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin, agenti)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Luksemburg s tem ko najkasneje 4. oktobra 2016 ni sprejel zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev s členom 8(7), 9 in 10(2) Direktive 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji1 ali vsekakor, ker o teh ukrepih ni obvestil Komisije, ni izpolnil obveznosti iz člena 12 te direktive;

Luksemburgu v skladu z določbami člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v višini 7.096,50 za vsak dan zamude od datuma razglasitve sodbe v tej zadevi zaradi neizpolnitve obveznosti obvestila o ukrepih za prenos členov 8(7), 9 in 10(2) Direktive 2014/42;

Luksemburgu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji državam članicam omogoča, da lažje iztirjajo dobičke, ki so jih storilci kaznivih dejanj pridobili z organiziranim kriminalom. Države članice so morale direktivo prenesti do 4. oktobra 2016. Komisija je začela postopek zaradi neizpolnitve obveznosti zoper Luksemburg novembra 2016 in mu je nato marca 2019 poslala uradni opomin. Do danes pa Luksemburg Komisije ni obvestil o celotnem prenosu Direktive v svoje nacionalno pravo.

____________

1 UL 2014, L 127, str. 39.