Language of document :

Kanne 21.12.2011 - Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-656/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: C. Murrell ja A. Dashwood, QC)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

16.12.2011 tehty neuvoston päätös on kumottava sen kannan osalta, joka Euroopan unionin on omaksuttava sekakomiteassa, joka on perustettu yhtäältä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Sveitsin valaliiton välisellä henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevalla sopimuksella, sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskevan liitteen II korvaamisen osalta

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1. SEUT 263 artiklan perusteella nostetulla kanteellaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vaatii 16.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/863/EU kumoamista SEUT 264 artiklan mukaisesti sen kannan osalta, joka Euroopan unionin on omaksuttava sekakomiteassa, joka on perustettu yhtäältä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Sveitsin valaliiton välisellä henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevalla sopimuksella, sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskevan liitteen II korvaamisen osalta.

2. SEUT 48 artikla on ainoa päätöksessä mainittu aineellinen oikeusperusta.

3. Päätös koskee yhtäältä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Sveitsin valaliiton välillä 21.6.1999 tehdyn henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen liitteen II muuttamista. Sopimuksen liite II koskee yksinomaan sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia EU:n ja Sveitsin välillä. Niiden muutosten, joita riidanalaisella päätöksellä tehtäisiin liitteeseen II, tarkoituksena on heijastaa EU:n sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnissa toteutettuja muutoksia. Yksi liitteeseen II suunniteltujen muutosten vaikutuksista on laajentaa Sveitsin kansalaisiin, jotka eivät itse harjoita taloudellista toimintaa, tai tällaisen henkilön perheenjäseniin (ei-aktiiviset) oikeuksia, joita heillä ei tällä hetkellä ole liitteen II nojalla.

4. Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan SEUT 48 artikla ei voi olla toimenpiteen, jolla on tällaisia vaikutuksia, ainoa aineellinen oikeusperusta. Kyseisellä määräyksellä pyritään helpottamaan vapaata liikkuvuutta a) Unionin sisällä, ei Unionin ja kolmansien maiden välillä, ja b) sellaisten henkilöiden, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ja heidän perheenjäseniensä osalta, eikä ei-aktiivisten osalta. Oikea oikeusperusta on SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta. Siinä annetaan toimivalta toteuttaa toimenpiteitä seuraavalla alalla: "jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien määrittely, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa jäsenvaltioissa".

5. SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta kuuluu sopimuksen kolmannen osan V osastoon. Sopimusten pöytäkirjan n:o 21 mukaan V osaston nojalla toteutettuja toimenpiteitä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (tai Irlantiin), paitsi jos se ilmoittaa haluavansa osallistua (opt in). Kun neuvosto valitsi päätöksen aineelliseksi oikeusperustaksi virheellisesti SEUT 48 artiklan eikä SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, se ei tunnustanut Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta olla osallistumatta päätökseen ja olla joutumatta sen sitomaksi.

6. Tämän vuoksi 16.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen kumoamista vaaditaan sillä perusteella, että se on tehty väärän oikeusperustan nojalla, minkä seurauksena pöytäkirjan n:o 21 mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuksia ei tunnustettu.

____________