Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Ordonanța președintelui Curții din 18 aprilie 2012 —
Regatul Unit/Consiliul

(Cauza C‑656/11 R)

„Procedură privind măsurile provizorii — Decizia Consiliului — Cerere de suspendare a executării — Cerere de măsuri provizorii — Decizia 2011/863/UE — Urgență”

1.                     Procedură privind măsurile provizorii — Suspendarea executării — Măsuri provizorii — Condiții de dispunere — Fumus boni iuris — Urgență — Prejudiciu grav și ireparabil — Caracter cumulativ — Evaluare comparativă a tuturor intereselor în cauză (art. 278 TFUE și 279 TFUE) (a se vedea punctele 27 și 28)

2.                     Procedură privind măsurile provizorii — Suspendarea executării — Măsuri provizorii — Condiții de dispunere — Urgență — Prejudiciu grav și ireparabil — Sarcina probei — Producere a prejudiciului care depinde de evenimente viitoare și nesigure — Lipsa urgenței (art. 278 TFUE și 279 TFUE) (a se vedea punctele 31‑40)

3.                     Procedură privind măsurile provizorii — Suspendarea executării — Măsuri provizorii — Condiții de dispunere — Urgență — Prejudiciu grav și ireparabil — Prejudiciu financiar — Prejudiciu susceptibil să fie reparat prin acordarea unei despăgubiri în cadrul acțiunii principale — Lipsa caracterului ireparabil (art. 278 TFUE și 279 TFUE) (a se vedea punctele 41‑46)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării Deciziei 2011/863/UE a Consiliului din 16 decembrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv, referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 341, p. 1), și cerere de a dispune măsuri provizorii având același obiect

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.