Language of document :

Žaloba podaná dne 29. května 2008 - Bernard v. Europol

(Věc F-54/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marjorie Bernard (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokátka)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Europolu o prodloužení smlouvy žalobkyně pouze na minimální období 9 měsíců.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 31. července 2007 o obnovení smlouvy žalobkyně pouze do 1. června 2008, jakož i rozhodnutí o stížnosti ze dne 29. února 2008;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________