Language of document :

Žaloba podaná dne 4. června 2008 - Plasa v. Komise

(Věc F-52/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Wolfgang Plasa (Alžír, Alžírsko) (zástupce: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2008 přeložit žalobce od 1. srpna 2008 do sídla v Bruselu a jednak návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy způsobené tímto rozhodnutím.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2008 přeložit žalobce od 1. srpna 2008 do sídla v Bruselu;

nařídit náhradu majetkové a nemajetkové újmy způsobené tímto rozhodnutím, přičemž je majetková újma odhadnuta na 150 000 eur a morální újma na částku odpovídající ročnímu platu, tedy 150 000 eur, přičemž oba tyto odhady byly učiněny dočasně a s výhradou doplnění;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________