Language of document :

Kanne 28.5.2008 - Bouillez ym. v. neuvosto

(Asia F-53/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätösten, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 ylennyskierroksella 2007, kumoaminen.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätökset, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 ylennyskierroksella 2007, ja tarvittavin osin päätökset, joilla nimitettiin samalla ylennyskierroksella tähän palkkaluokkaan virkamiehet, joiden nimet ovat ylennettyjen virkamiesten luettelossa, joka on julkaistu 16.7.2007 henkilöstötiedotteessa nro 136/07, ja jotka ovat hoitaneet alemman vastuutason tehtäviä kuin kantajat, on kumottava,

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________