Language of document :

Žaloba podaná 28. mája 2008 - Bouillez a i./Rada

(vec F-53/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Vincent Bouillez (Overijse, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobcov do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobcov do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007 (obdobie 2007) a v prípade, ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutia o povýšení úradníkov do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, ktorých mená sú uvedené na zozname povýšených uverejnenom v oznámení zamestnancom č. 136/07 zo 16. júla 2007, ktorí vykonávali prácu s nižším stupňom zodpovednosti ako ich,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________