Language of document :

Žaloba podaná dne 5. června 2008 - De Nicola v. EIB

(Věc F-55/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Jednak částečné zrušení rozhodnutí odvolacího výboru týkajícího se hodnocení žalobce za rok 2006, a jednak určení, že došlo k šikanování žalobce, a uložení žalované, aby ukončila uvedenou činnost a nahradila žalobci vzniklou újmu

Návrhová žádání žalobce

zrušit opatření sdělené e-mailem dne 17. listopadu 2007, jehož kopie byla předána dne 19. prosince 2007 v rozsahu, v němž odvolací výbor odmítl stížnost žalobce proti rozhodnutí jeho nadřízených týkajícího se roku 2006 v rozsahu, v němž má za to, že žalobce vzal své námitky týkající se procesních vad za hodnotící období 2006 zpět, a konečně v rozsahu, v němž má za to, že se žalobce připojil k obviněním svých nadřízených;

zrušit rozhodnutí o povýšeních ze dne 13. července 2007 v rozsahu, v němž nezohlednila žalobce, pokud jde o povýšení týkající se přechodu z funkce E do funkce D;

zrušit všechny související, následující a domnělé akty, mezi něž patří hodnocení žalobce za rok 2006, a to i v rozsahu, v němž nenavrhuje známku A či známku B+ a jeho povýšení do funkce D, a případně prostřednictvím určení protiprávnosti a nepoužitelnosti omezení (množstevních či jiných) uložených pokyny udělenými ředitelstvím lidských zdrojů;

určit, že došlo k šikanování žalobce;

uložit EIB, aby ukončila šikanování žalobce a nahradila fyzickou, nemajetkovou a věcnou újmu, která vznikla nebo v budoucnu vznikne;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________