Language of document :

Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. července 2008 - Plasa v. Komise

(Věc F-52/08 R)

"Veřejná služba - Řízení o předběžném opatření - Návrh na odklad provedení rozhodnutí o přeložení - Naléhavost - Neexistence"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Wolfgang Plasa (Alžír, Alžírsko) (zástupce: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provedení rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 8. května 2008 přeložit žalobce s platností od 1. srpna 2008 do Bruselu (Belgie).

Výrok usnesení

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________