Language of document :

Digriet tal-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta' Lulju 2008 - Plasa vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-52/08 R)

(Servizz Pubbliku - Proċeduri għal miżuri provviżorji - Talba għal sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni ta' assenjazzjoni mill-ġdid - Urġenza - Assenza)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Wolfgang Plasa (Alġeri, l-Algerija) (rappreżentant: G. Vandersanden, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Erwopej (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

Talba għal sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tat-8 ta' Mejju 2008 li biha l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej assenjatu mill-ġdid fi Brussell (il-Belġju), mill-1 ta' Awwissu 2008.

Dispożittiv

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

L-ispejjeż huma rriżervati.

____________