Language of document :

Personalerettens dom (plenum) af 5. maj 2010 - Bouillez m.fl. mod Rådet

(Sag F-53/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2007 - retlig interesse - afgørelse om forfremmelse - liste over forfremmede tjenestemænd - sammenligning af fortjenester - kriterium om niveauet af det ansvar, der er forbundet med udøvelsen af tjenesten - påstand om annullation af afgørelserne om forfremmelse - interesseafvejning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Vincent Bouillez (Overijse, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Intervenienter: Eliza Niniou og Maria-Béatrice Postiglione Branco, med bopæl i henholdsvis Schaerbeek (Belgien) og Kraainem (Belgien) (først ved avocats T. Bontinck og S. Woog, derefter ved avocats T. Bontinck og S. Greco)

og

Maria De Jesus Cabrita og Marie-France Liegard, tjenestemænd i Rådet for Den Europæiske Union med bopæl i Bruxelles (Belgien) (først ved avocat N. Lhoëst, derefter ved avocats N. Lhoëst og L. Delhaye)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007

Konklusion

De afgørelser, hvorved Rådet for Den Europæiske Union afviste at forfremme Vincent Bouillez, Kris Van Neyghem og Ingeborg Wagner-Leclercq til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007 annulleres.

I øvrigt frifindes Rådet for ovennævnte sagsøgeres øvrige påstande.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

Intervenienterne bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008, s. 35.