Language of document :

2021 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-125/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Tomkin ir S. Grünheid

Atsakovė: Airija

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniam sprendimui 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje1 , įgyvendinti arba bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal minėto Pamatinio sprendimo 29 straipsnio 1 ir 2 dalis;

priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 29 straipsnio 1 ir 2 dalis valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 5 d. turėjo imtis priemonių, būtinų šio Pamatinio sprendimo nuostatoms įgyvendinti, ir apie tokias priemones pranešti Komisijai.

Komisija mano, kad Airija pažeidė įsipareigojimus pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 29 straipsnio 1 ir 2 dalis, nes nepriėmė įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų Pamatiniam sprendimui įgyvendinti, arba bet kuriuo atveju nepranešė apie tokias nuostatas Komisijai.

____________

1 OL L 327, 2008, p. 27.