Language of document :

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2021. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KI elleni büntetőeljárás

(C-131/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Budai Központi Kerületi Bíróság

Az alapeljárás fele

KI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkének – az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló, 1950. évi európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) 7. kiegészítő jegyzőkönyve 4. cikkének, valamint az EJEB vonatkozó ítélkezési gyakorlatának fényében értelmezett – rendelkezésével azon büntetőeljárás lefolytatása, amelynek tárgya részben egy olyan tényállás, amely miatt a vádlottal szemben szabálysértési eljárásban már jogerősen helyszíni bírságot szabtak ki, amely bírság – annak meg nem fizetése folytán – bíróság által hozott határozatban elzárásra került átváltoztatásra?

____________