Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) la 15 ianuarie 2021 – TM/EJ

(Cauza C-28/21)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Łodzi

Părțile din procedura principală

Reclamantă: TM

Pârâtă: EJ

Întrebarea preliminară

Formularea utilizată la articolul 3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi1 potrivit căreia „fiecare stat membru ia toate măsurile necesare” trebuie interpretată în sensul că legislația fiecărui stat membru trebuie să prevadă că răspunderea unei întreprinderi de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă acoperă integral daunele, inclusiv consecințele sinistrului reprezentate de beneficiul nerealizat de victimă?

____________

1 JO 2009, L 263, p. 11.