Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2021. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) kontra Ryanair DAC

(C-33/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperesek: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Alperes: Ryanair DAC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUB által az indokolásban megjelölt ítélkezési gyakorlatában tett megállapítások alapján lehet e a légi közlekedési és légiutas kísérő személyzeti ágazatban (3922/91/EGK rendelet1 ) az »elsődlegesen annak a tagállamnak a területén alkalmazott személy, amelyben lakóhellyel rendelkezik« [módosított 1408/71 rendelet2 ] 14. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában szereplő fogalmát (a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a joghatóság és az egyedi munkaszerződések terén [44/2001/EK rendelet3 ] használt,) a »munkavállaló szokásos munkavégzési helyének« [ez utóbbi rendelet] 19. cikke 2. pontjának a) alpontjában szereplő fogalmához hasonlóan értelmezni?

____________

1 A polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (HL 1991. L 373., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 348. o.).

2 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL 1971. L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.).

3 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o.; HL 2011. L 124., 47. o.)