Language of document :

A Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spanyolország) által 2021. január 15-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZA, AZ, BX, CV, DU és ET kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A.

(C-25/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperesek: ZA, AZ, BX, CV, DU és ET

Alperes: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha a felperes igazolja, hogy a REPSOL-lal fennálló, kizárólagos ellátási és brandhasználati szerződéses jogviszonya (jutalékos rendszer vagy referenciaáras végleges értékesítési, illetve árengedményes viszonteladási rendszer) a nemzeti versenyhatóság által vizsgált területi és időbeli hatály alá tartozik, úgy kell-e tekinteni, hogy a szerződéses jogviszony a Tribunal de Defensa de la Competencia (versenyjogi bíróság, Spanyolország) 2001. július 11-i határozatának (490/00 REPSOL ügy) és/vagy a Comisión Nacional de Competencia (nemzeti versenyfelügyeleti bizottság, Spanyolország) 2009. július 30-i határozatának (652/07 REPSOL/CEPSA/BP ügy) hatálya alá tartozik, és e határozatok értelmében a jogsértésre vonatkozó bizonyítási terhet illetően az 1/2003/EK rendelet1 2. cikke szerinti feltételeket teljesítettnek kell tekinteni?

Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, és a konkrét ügyben megállapítást nyer, hogy a szerződéses jogviszony a Tribunal de Defensa de la Competencia (versenyjogi bíróság) 2001. július 11-i határozatának (490/00 REPSOL ügy) és/vagy a Comisión Nacional de la Competencia (nemzeti versenyfelügyeleti bizottság) 2009. július 30-i határozatának (652/07 REPSOL/CEPSA/BP ügy) hatálya alá tartozik, ennek következményeképpen az EUMSZ 101. cikk (2) bekezdése alapján meg kell-e állapítani a megállapodás semmisségét?

____________

1 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).