Language of document :

Appel iværksat den 18. januar 2021 af Dermavita Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 18. november 2020 i sag T-643/19 – Dermavita mod EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Sag C-26/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Dermavita Co. Ltd (ved advokat D. Todorov)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Allergan Holdings France SAS

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 4. maj 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Dermavita Co. Ltd bærer sine egne omkostninger.

____________