Language of document :

Valitus, jonka Dermavita Co. Ltd on tehnyt 18.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-643/19, Dermavita v. EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), 18.11.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-26/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Dermavita Co. Ltd (edustaja: D. Todorov, advokat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Allergan Holdings France SAS

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 4.5.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Dermavita Co. Ltd:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________