Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. ledna 2021 Tinnus Enterprises LLC proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-574/19, Tinnus Enterprises v. EUIPO

(Věc C-29/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Tinnus Enterprises LLC (zástupci: A. Odle a R. Palijama, advocaten)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 5. května 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že společnost Tinnus Enterprises LLC ponese vlastní náklady řízení.

____________