Language of document :

Recurs introdus la 18 ianuarie 2021 de Tinnus Enterprises LLC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea) din 18 noiembrie 2020 în cauza T-574/19, Tinnus Enterprises/EUIPO

(Cauza C-29/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Tinnus Enterprises LLC (reprezentanți: A. Odle și R. Palijama, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 5 mai 2021, Curtea (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a declarat că recursul nu poate fi admis și că Tinnus Enterprises LLC suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________