Language of document :

2020 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika

(Byla C-683/20)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers

Atsakovė: Slovakijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad, neparengusi veiksmų planų ir nepateikusi Komisijai veiksmų planų suvestinių dėl 445 pagrindinių kelių, Slovakijos Respublika pažeidė 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo1 8 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį, siejamą su direktyvos VI priedu.

Konstatuoti, kad, neparengusi veiksmų planų ir nepateikusi Komisijai veiksmų planų suvestinių dėl 16 pagrindinių geležinkelių, Slovakijos Respublika pažeidė 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 8 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį, siejamą su direktyvos VI priedu, ir

Priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 8 straipsnio 2 dalį Slovakijos Respublika privalėjo užtikrinti, kad iki 2013 m. liepos 18 d. bus parengti veiksmų planai jos teritorijoje esantiems pagrindiniams keliams (keliams, kuriais kasmet pravažiuoja daugiau nei 3 milijonai transporto priemonių) ir pagrindiniams geležinkeliams (geležinkelio linijoms, kuriomis kasmet pravažiuoja daugiau nei 30 000 traukinių). Pagal direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, siejamą su jos VI priedu, Slovakijos Respublika privalėjo iki 2014 m. sausio 18 d. pateikti Komisijai veiksmų planų suvestines.

Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal direktyvos 8 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį, siejamą su jos VI priedu, kiek tai susiję su 445 pagrindiniais keliais ir 16 pagrindinių geležinkelių, apie kuriuos ji anksčiau pranešė Komisijai.

____________

1 OL L 189, 2002, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 101.