Language of document :

Laboratorios Ern, S.A. 7. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-53/19: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ versus EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(kohtuasi C-678/20 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Laboratorios Ern, S.A. (esindajad: advokaadid T. González Martínez ja R. Guerras Mazón)

Teised menetlusosalised: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 18. märtsi 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Laboratorios Erni kohtukulud tema enda kanda.

____________