Language of document :

Recurs introdus la 26 februarie 2021 de American Airlines, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 16 decembrie 2020 în cauza T-430/18, American Airlines/Comisia

(Cauza C-127/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: American Airlines, Inc. (reprezentanți: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, avocat, J. Wileur, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Delta Air Lines, Inc.

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea Deciziei C(2017) 2788 final a Comisiei din 30 aprilie 2018;

cu titlu subsidiar, dacă se consideră necesar, trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare în conformitate cu hotărârea Curții;

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată ale recurentei, aferente atât prezentei proceduri, cât și procedurii desfășurate în fața Tribunalului;

luarea oricărei alte măsuri pe care Curtea o consideră adecvată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv unic, întemeiat pe săvârșirea de către Tribunal a unei erori de drept atunci când a acceptat interpretarea juridică eronată a Comisiei potrivit căreia criteriul „utilizării adecvate” din clauza 1.10 din Angajamentele în favoarea fuziunii American Airlines-US Airways (denumite în continuare „angajamentele”) înseamnă numai „lipsa unei utilizări abuzive” și că, în consecință, hotărârea a confirmat în mod incorect Decizia C(2017) 2788 final a Comisiei din 30 aprilie 2018 prin care se acordă Delta Airlines drepturi de anterioritate (cazul M.6607 – US Airways/American Airlines).

Motivul cuprinde trei aspecte:

În cadrul primului aspect, recurenta se concentrează pe abordarea juridică corectă pentru interpretarea criteriului „utilizare adecvată” pentru atribuirea drepturilor de anterioritate în temeiul clauzei 1.10 din angajamente și demonstrează că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în abordarea sa interpretativă.

În cadrul celui de al doilea aspect, recurenta demonstrează că Tribunalul a săvârșit de asemenea o eroare de drept atunci când a acceptat analiza Comisiei potrivit căreia „utilizare adecvată” înseamnă numai „lipsa unei utilizări abuzive”, acceptând astfel în mod eronat că Delta nu exploatează 470 de sloturi corective.

În cadrul celui de al treilea aspect, recurenta explică erorile juridice suplimentare săvârșite de Tribunal în interpretarea clauzei 1.9 din angajamente, în special formularea „în conformitate cu oferta” întemeiată pe o analiză juridică eronată a formularului RM.

____________