Language of document :

Acțiune introdusă la 1 februarie 2021 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-60/21)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: W. Roels, V. Uher, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că, prin menținerea unor dispoziții potrivit cărora:

refuzând deducerea pensiilor de întreținere sau a capitalurilor care înlocuiesc aceste pensii și a pensiilor complementare din venitul impozabil debitorilor pensiei nerezidenți în Belgia și care percep mai puțin de 75 % din veniturile lor profesionale în acest stat, care nu pot beneficia de aceeași deducere în statul lor membru de reședință din cauza cuantumului redus al veniturilor lor impozabile în acest stat,

Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolului 28 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), și

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, Comisia invocă un motiv unic întemeiat pe faptul că legislația în cauză poate descuraja contribuabili nerezidenți să exercite libertățile de circulație garantate de tratate și mai ales libera circulație a lucrătorilor prevăzută la articolul 45 TFUE și la articolul 28 din Acordul privind SEE.

Astfel, un contribuabil nerezident care nu obține în Belgia cel puțin 75 % din veniturile sale profesionale impozabile și care nu poate beneficia efectiv de deducerea unor pensii de întreținere în statul său de reședință din lipsă de venituri impozabile în acest stat este privat de legislația belgiană de beneficiul oricărei deduceri a acestor pensii. Or, din jurisprudența Curții și în special din Hotărârea din 10 mai 2012 în cauza C-39/10, Comisia Europeană/Estonia rezultă că, într-un astfel de caz, revine statului de angajare să țină seama de situația personală și familială a contribuabilului nerezident.

____________