Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2021. uputio Vrhoven administrativen sad (Bugarska) – Direktor na Agencia „Mitnici”/IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(predmet C-55/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Direktor na Agencia „Mitnici”

Druga stranka u kasacijskom postupku: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Prethodna pitanja

Treba li članak 11. Direktive Vijeća 2008/118/EZ1 od 16. travnja 2008. i članak 17. stavak 1. točku (b) Direktive Vijeća 2011/64/EU2 od 21. lipnja 2011. tumačiti na način da se njima državama članicama nameće obveza donošenja pravila o povratu trošarine, uključujući duhanske proizvode puštene u slobodni promet i uništene pod carinskim nadzorom?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, mogu li se dotične osobe pozvati na izravan učinak odredbi direktiva i načela prava Unije kada država članica nije ispunila svoju obvezu donošenja takvih pravila?

U slučaju potvrdnog odgovora na prva dva pitanja, nastaje li izravnim učinkom navedenih odredbi na temelju činjenica utvrđenih u predmetnom slučaju pravo na povrat plaćene trošarine isključivo na temelju zahtjeva i bez dodatnih formalnosti?

____________

1 Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL 2009., L 9, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 174.)

2 Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL 2011., L 176, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 63., str. 313.)