Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2021. uputio Verwaltungsgericht Wien (Austrija) - FK

(predmet C-58/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: FK

Tuženo tijelo: Rechtsanwaltskammer Wien

Prethodna pitanja

Kako treba tumačiti članak 13. stavak 2. točku (b) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti1 , ako se središte interesa djelatnosti osobe u kvantitativnom pogledu nalazi u državi koja nije država članica, u kojoj ta osoba ima i svoje boravište, i ta osoba, osim toga, djelatnost obavlja u dvije države članice (Savezna Republika Njemačka i Austrija), pri čemu je ta djelatnost u obje države članice tako podijeljena da se pretežiti dio nedvojbeno odvija u jednoj državi članici (u konkretnom slučaju, u Saveznoj Republici Njemačkoj)?

U slučaju da iz tumačenja te odredbe proizlazi nadležnost Austrije, postavlja se sljedeće pitanje:

Jesu li odredba članka 50. stavka 2. podstavka 2. točke (c) podtočke (aa) Rechtsanwaltsordnunga2 (Zakon o odvjetništvu) i odredba članka 26. stavka 1. točke 8. Satzunga Teil A 2018 (statut Dijela A iz 2018.), koja se na toj odredbi temelji, dopuštene prema pravu Unije ili se njima povrjeđuje pravo Unije kao i pravom Unije zajamčena prava, time što se kao uvjet za priznavanje starosne mirove zahtijeva odricanje od obavljanja odvjetničke djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu (članak 50. stavak 2. točka (c) podtočka (aa)), odnosno bilo gdje (članak 26. stavak 1. točka 8., Satzung Teil A 2018 (statut Dijela A iz 2018.))?

____________

1 SL 2004., L 166, str. 1.

2 RGBl. br. 96/1868 u verziji objavljenoj u BGBl I br. 10/2017