Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A Landgericht Nürnberg-Fürth 2005. január 28-i végzésével az Adam Opel AG kontra Autec AG, az alperes oldalán mellékbeavatkozó: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-48/05. sz. ügy)

(Az eljárás nyelve: német)

A Landgericht Nürnberg-Fürth (Németország) 2005. január 28-i végzésével, amely 2005. február 8-án érkezett a Bíróság Hivatalához, az Adam Opel AG kontra Autec AG, az alperes oldalán mellékbeavatkozó: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Landgericht Nürnberg-Fürth a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv1 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmezésére vonatkozóan a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

A védjegyjogi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti védjegyhasználatnak minősül-e egy "játékok" vonatkozásában is levédett védjegy használata, ha egy játékautó gyártója egy, a valóságban létező járművet - a védjegyjogosultnak a modellen szereplő védjegyével együtt - kicsinyített változatban állít elő és hoz forgalomba?

Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Az 1. pontban leírt védjegyhasználat a járműmodell fajtájára vagy minőségére vonatkozó jelzésnek minősül-e a védjegyjogi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében?

A 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Milyen kritériumokat kell az ilyenfajta esetekben figyelembe venni annak megítélésekor, hogy a védjegyhasználat megfelel-e az üzleti tisztesség követelményeinek?    

Fennáll-e ez az eset különösen akkor, ha a járműmodell gyártója a csomagoláson és a modell használatához szükséges alkatrészen a forgalom számára saját védjegyként felismerhető megjelölést, valamint a vállalkozása nevének és székhelyének megjelölését helyezi el?

        

____________

1 - HL 1989 L 40., 1. o.