Language of document :

Pranešimas OL

 

Landgericht Nürnberg-Fürth (Vokietija) 2005 m. sausio 28 d. nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adam Opel AG prieš Autec AG, palaikomą atsakovo pusėje į bylą įstojusios šalies Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.

(Byla C-48/05)

(Proceso kalba: vokiečių)

Landgericht Nürnberg-Fürth (Vokietija) 2005 m. sausio 28 d. nutartimi kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu, kurį Teisingumo Teismo sekretoriatas gavo 2005 m. vasario 8 d., priimti prejudicinį sprendimą byloje Adam Opel AG prieš Autec AG, palaikomą atsakovo pusėje į bylą įstojusios šalies Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.

Landgericht Nürnberg-Fürth prašo Teisingumo Teismo atsakyti į šiuos klausimus, susijusius su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti1 5 straipsnio 1 dalies a punkto ir 6 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu:

Ar toks prekių ženklo, apsaugoto ir "žaislų" atžvilgiu, naudojimas, kai žaislinio automobilio maketo gamintojas imituoja sumažintą realiai egzistuojantį pavyzdinį automobilį kartu su pavyzdinį automobilį ženklinančiu prekių ženklo savininkui priklausančiu prekių ženklu ir išleidžia į rinką, reiškia prekių ženklo naudojimą prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pirmame klausime aprašytas prekių ženklo naudojimas reiškia automobilio maketo rūšies ir savybių žymėjimą prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

Jeigu į antrą klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokie kriterijai tokiais atvejais yra lemiantys nustatant, ar prekių ženklo naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje?

    Ar taip yra tuo atveju, kai automobilio maketo gamintojas įpakavimą ir maketo naudojimui reikalingus priedus ženklina rinkoje žinomu žymeniu ir savo įmonės pavadinimu, nurodydamas savo įmonės buveinę?

    

____________

1 - OL L 40, 1989, p. 1.