Language of document :

2007 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Landgericht Nürnberg-Fürth (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) - Adam Opel AG prieš Autec AG

(Byla C-48/05)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prekių ženklas - Pirmosios direktyvos 89/104/EEB 5 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis bei 6 straipsnio 1 dalies b punktas - Prekių ženklo savininko teisė uždrausti tretiesiems asmenims vartoti prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį - Automobiliams ir žaislams įregistruotas prekių ženklas - Trečiųjų asmenų atliktas prekių ženklo atgaminimas šiuo ženklu žymimų automobilių maketuose)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Nürnberg-Fürth

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Adam Opel AG

Atsakovė: Autec AG

Įstojęs į bylą asmuo: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Landgericht Nürnberg-Fürth - 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL 1989, L 40, p. 1) 5 straipsnio 1 dalies a punkto ir 6 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimas - Prekių ženklo savininko teisė uždrausti tretiesiems asmenims vartoti šį prekių ženklą - Automobilių gamintojo emblemos atgaminimas automobilių maketuose

Rezoliucinė dalis

Tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams, kurių atžvilgiu jis įgijo gerą vardą, ir žaislams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių maketų ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių maketų tiekimas rinkai yra:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas vartojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, jei šiuo vartojimu padaroma arba galėtų būti padaryta žala žaislams įregistruoto prekių ženklo funkcijoms,

šios Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytas vartojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, kai šioje nuostatoje numatyta apsauga yra įtraukta į nacionalinę teisę, jei dėl šio vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama automobiliams įregistruoto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, arba jiems pakenkiama.

Tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas automobiliams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių maketų ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių maketų tiekimas rinkai nėra Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas su šių maketų charakteristikomis susijusių požymių naudojimas.

____________

1 - OL C 82 2005 4 2.