Language of document :

Жалба, подадена на 24 октомври 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-109/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на част от доклада за оценка на жалбоподателя за периода между 1 януари и 31 декември 2009 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени доклада за оценка на жалбоподателя за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г., по-конкретно изготвената от ЕВРОСТАТ част от този доклад, за същия период,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________