Language of document :

Tožba, vložena 24. oktobra 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-112/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razveljavitev plačilnega lista tožeče stranke za mesec februar 2011 in plačilnih listov za naslednje mesece, v katerih je uporabljen nov korekcijski koeficient za mesto Varese v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1239/2010 z dne 20. decembra 2010.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se plačilni list za mesec februar 2011 in naslednje plačilne liste v delu, v katerem je v teh plačilnih listah uporabljen korekcijski koeficient 92,3 na podlagi Uredbe Sveta (EU) 1239/2010 z dne 20. decembra 2010, pri čemer naj se učinki teh plačilnih list ohranijo do sprejetja novih plačilnih list, v katerih bo uporabljen pravilen korekcijski koeficient;

razveljavi naj se odločba OPI z dne 12. julija 2011 o zavrnitvi pritožbe 328/11, ki jo je vložila tožeča stranka, v delu, v katerem je tožeči stranki zavrnjen dostop do podrobnih statističnih podatkov o ekonomskih paritetah med Brusljem in mestom Varese za več osnovnih kategorij, med katere spadajo elektrika, plin, trdna ali tekoča goriva za ogrevanje, zdravje in stanovanje;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________