Language of document :

24. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-110/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja teised (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejate 2010. aasta detsembri ja järgnevate kuude palgatõendid, kuna neid ei olnud korrigeeritud seoses töötasude kohandamisega arvestades teenistuskohas kohaldatavat paranduskoefitsienti.

Hagejate nõuded

Tühistada hagejate 2010. aasta detsembri ja järgnevate kuude palgatõendid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________