Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 21. března 2013 – van der Aat a další v. Komise

(Věc F-111/11)1

„Veřejná služba – Odměna – Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců – Články 64, 65 a 65 a statutu – Příloha XI statutu – Nařízení (EU) č. 1239/2010 – Opravné koeficienty – Úředníci přidělení k Ispře“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: van der Aat a další (Besozzo, Itálie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curral a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení výplatních pásek žalobců za měsíc únor 2011 a výplatních pásek za následující měsíce, které uplatňují nový opravný koeficient pro město Varese v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1239/2010 ze dne 20. prosince 2010Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.