Language of document :

29. augustil 2007 esitatud hagi - Juan Luís Domínguez González versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-88/07)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Juan Luís Domínguez González (Girona, Hispaania) (esindaja: advokaat R. Nicolazzi Angelats)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Mõista kostjalt välja hagejale tekitatud kahju hüvitisena 20 310,68 eurot, mis ei hõlma materiaalset ja isikukahju, ja kohtukulud;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiavaldusega taotletakse kahju hüvitamist, mis hageja sõnul tekkisid alates komisjoni 20. juuli 1999. aasta otsusest, millega lõpetati tema leping Euroopa Ühenduse humanitaarabi ametis (ECHO), mille hageja oli allkirjastanud 1. juulil 1999, pärast selles lepingus ette nähtud arstliku läbivaatuse läbimist.

Oma hagi toetuseks väidab hageja peamiselt järgmist:

Leping lõpetati tema meditsiiniliste probleemide uurimise alusel, ilma et oleks kasutatud ajakohastatud tõendeid ja seega ilma tema tervisliku seisundi tegelikkust arvestamata.

Ta ei saanud mingit vastust ECHO juhtidele edastatud järjestikustele kirjadele, milles ta taotles eespool viidatud vea parandamist.

Komisjon ei täinud lepingu sätteid, mis nägid ette, et see jõustub alles siis, kui töövõtja tervislikku seisundit on positiivselt hinnatud.

Tema kaitseõigust on rikutud.

____________