Language of document :

Kanne 29.8.2007 - Domínguez González v. komissio

(Asia F-88/07)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Juan Luís Domínguez González (Girona, Espanja) (edustaja: asianajaja Nicolazzi Angelats)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 20 310, 68 euroa vahingonkorvausta tälle aiheutuneista vahingoista, joihin eivät sisälly aineelliset ja henkilövahingot, sekä tämän oikeudenkäyntikulut

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt esillä olevalla kanteella vaaditaan korvattaviksi vahinkoja, jotka kantajan ilmoitusten mukaan aiheutuivat hänelle 20.7.1999 tehdystä komission päätöksestä purkaa hänen Euroopan yhteisöjen humanitaarisen toimiston kanssa tekemänsä työsopimus, jonka hän oli allekirjoittanut 1.7.1999 tässä sopimuksessa määrätyn lääkärintarkastuksen jälkeen.

Kanteensa tueksi kantaja esittää pääasiallisesti seuraavaa:

-    Sopimuksen purkaminen perustuu hänen lääketieteellisten ongelmiensa tutkimiseen, joka on suoritettu ilman päivitettyjä todisteita ja siten ottamatta huomioon hänen tosiasiallista terveydentilaansa.

-    Hän ei ole saanut mitään vastausta kirjeisiinsä, joita hän on lähettänyt humanitaarisen toimiston asiasta vastaavalle henkilölle aikaisempien virheiden poistamiseksi.

-    Komissio ei ole noudattanut sopimuksen määräyksiä, joiden mukaan tämä sopimus tulee voimaan vasta, kun virkamiehen terveydentila on arvioitu positiivisesti.

-    Hänen puolustautumisoikeuksiaan on loukattu.

____________