Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.11.2008 - Traore v. komissio

(Asia F-90/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ilmoitus avoimesta virasta - Kantajan hakemuksen hylkääminen - Asemapaikan siirto - Yksikön etu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla hylättiin kantajan hakemukset Togon-edustuston asiainhoitajan (vt.) virkaan ja Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan - Niiden päätösten kumoaminen, joilla kyseisiin virkoihin nimitettiin toiset hakijat - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission yhteistyötoimisto EuropeAidin henkilöstöosaston johtajan 12.12.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin Amadou Traoren hakemus komission Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan, ja päätös, jolla S. nimitettiin kyseiseen virkaan, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Amadou Traore vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Amadou Traoren oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 269, 10.11.2007, s. 72.