Language of document :

2008 m. lapkričio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Traore prieš Komisiją

(Byla F-90/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Ieškovo kandidatūros atmetimas - Paskyrimas į kitas pareigas - Tarnybos interesai)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genese, Belgija), atstovaujamas advokato É. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Komisijos sprendimų, kuriais atmetama ieškovo kandidatūra į laikinojo reikalų patikėtinio pareigas delegacijoje Toge ir į už užduočių vykdymą atsakingo vadovo pareigas delegacijoje Tanzanijoje, panaikinimas - Sprendimų paskirti kitus kandidatus į šias pareigas panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Bendrijų Komisijos EuropeAid vystomojo bendradarbiavimo biuro Žmogiškųjų išteklių direktoriaus sprendimą atmesti A. Traore kandidatūrą į užduočių vykdymą atsakingo vadovo pareigas Komisijos delegacijoje Tanzanijoje ir sprendimą paskirti į šias pareigas S.

Likusią ieškinio dalį atmesti.

A. Traore padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo ir pusę A. Traore bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 269, 2007 11 10, p. 72.