Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. lapkričio 4 d.

Byla F‑87/07

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Tariamai neteisėtas Komisijos medicinos tarnybos elgesys – Nepriimtinumas – Protingo termino pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo nesilaikymas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo atlyginti žalą, tariamai patirtą dėl neteisėto Komisijos medicinos tarnybos elgesio nagrinėjant tris 2001 m. vasarą pateiktas medicinines pažymas.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš L. Marcuccio bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Institucijai pateiktas prašymas atlyginti žalą – Protingo termino laikymasis

(Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Dalykas – Konstatuojamasis pobūdis – Akivaizdus nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Visus prašymus, kuriais siekiama iš Bendrijos gauti institucijos padarytos žalos atlyginimą, pareigūnai ar tarnautojai privalo pateikti institucijai per protingą terminą, skaičiuojamą nuo tada, kai sužinojo apie situaciją, dėl kurios skundžiasi. Termino protingumą reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes, ypač į bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir jos šalių elgesį.

Šiuo atveju palyginimo sumetimais taip pat reikia atsižvelgti į penkerių metų senaties terminą, Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnyje numatytą ieškiniui dėl deliktinės atsakomybės pareikšti. Tačiau penkerių metų terminas nėra griežta ir nekeičiama riba, iki kurios visi prašymai būtų priimtini, neatsižvelgiant į tai, per kiek laiko ieškovas pateikė savo prašymą administracijai, ir į bylos aplinkybes.

(žr. 27–30 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1975 m. spalio 22 d. Sprendimo Meyer-Burckhardt prieš Komisiją, 9/75, Rink. p. 1171, 7, 10 ir 11 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 5 d. Sprendimo Eagle ir kt. prieš Komisiją, T‑144/02, Rink. p. II‑3381, 65, 66 ir 71 punktai.

Tarnautojų Teismo praktika: 2007 m. vasario 1 d. Sprendimo Tsarnavas prieš Komisiją, F‑125/05, Rink. VT  p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 71, 76 ir 77 punktai.

2.      Reikalavimai, pareikšti nagrinėjant pareigūno ieškinį dėl žalos atlyginimo, kuriais iš Bendrijos teismo faktiškai prašoma pripažinti tam tikrų argumentų, nurodytų pagrindžiant reikalavimus dėl žalos atlyginimo, pagrįstumą, yra akivaizdžiai nepriimtini, nes teismas neturi priimti tokių konstatuojamųjų sprendimų. Taip yra tuo atveju, kai iš Bendrijos teismo reikalaujama patvirtinti atitinkamus aktus, faktus ir elgesį bei jų neteisėtumą.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. liepos 13 d. Sprendimo Jaenicke Cendoya prieš Komisiją, 108/88, Rink. p. 2711, 8 ir 9 punktai.