Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 10. května 2017 – E.

(Věc C-240/17)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobce: E.

Žalovaný: Maahanmuuttovirasto

Předběžné otázky

Má povinnost konzultace mezi smluvními státy stanovená v čl. 25 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody právní účinek, jehož se může dovolávat státní příslušník třetí země v případě, že vůči němu smluvní stát vydá zákaz vstupu na celé území schengenského prostoru a rozhodnutí o navrácení do země jeho původu z toho důvodu, že představuje hrozbu pro veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost?

Pokud se při přijímání rozhodnutí o zákazu vstupu uplatní čl. 25 odst. 2 výše uvedené úmluvy, je třeba konzultace zahájit před přijetím rozhodnutí o zákazu vstupu nebo lze tyto konzultace vést až poté, co bylo přijato rozhodnutí o navrácení a zákaz vstupu?

Pokud lze tyto konzultace vést až poté, co bylo přijato rozhodnutí o navrácení a zákaz vstupu, brání skutečnost, že mezi smluvními státy probíhají konzultace a že druhý smluvní stát neuvedl, zda má v úmyslu povolení k pobytu státnímu příslušníkovi třetí země odejmout, navrácení státního příslušníka třetí země do země jeho původu a nabytí účinnosti zákazu vstupu na celé území schengenského prostoru?

Jak má postupovat smluvní stát v případě, že smluvní stát, který vydal povolení k pobytu, i přes opakované žádosti nezaujal stanovisko k odnětí povolení k pobytu, které vydal státnímu příslušníkovi třetí země?

____________