Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. mail 2017 – E

(kohtuasi C-240/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E

Vastustaja: Maahanmuuttovirasto

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 25 lõikes 2 ette nähtud konventsiooniosaliste konsulteerimiskohustusel on selline õiguslik mõju, millele kolmanda riigi kodanik saab tugineda olukorras, kus konventsiooniosaline kehtestab talle kogu Schengeni piirkonda hõlmava sissesõidukeelu ja määrab, et ta tuleb tagasi saata päritoluriiki selle tõttu, et ta kujutab endast ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule?

2.    Kui sissesõidukeelu üle otsustades kohaldatakse konventsiooni artikli 25 lõiget 2, siis kas konsulteerida tuleb enne sissesõidukeelu kehtestamist või on konsulteerimine lubatud alles pärast seda, kui otsus tagasisaatmise ja sissesõidukeelu kehtestamise kohta on tehtud?

3.    Kui konsulteerida on võimalik alles pärast seda, kui tagasisaatmise ja sissesõidukeelu kehtestamise otsus on tehtud, siis kes kolmanda riigi kodaniku tema päritoluriiki tagasisaatmise ja kogu Schengeni piirkonda hõlmava sissesõidukeelu jõustumist takistab see, et konsulteerimine konventsiooniosaliste vahel alles kestab ja teine konventsiooniosaline ei ole teatanud kavatsusest tühistada kolmanda riigi kodaniku elamisluba?

4.    Kuidas peab konventsiooniosaline toimima siis, kui elamisloa andnud konventsiooniosaline jätab korduvatele taotlustele vaatamata võtmata seisukoha kolmanda riigi kodanikule antud elamisloa tühistamise kohta?

____________