Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 mai 2011 - Missir Mamachi di Lusignano/Comisia

(Cauza F-50/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Acțiune în despăgubiri - Regula concordanței între cerere, reclamație și acțiune în materia despăgubirilor - Caracterul contradictoriu al procedurii - Utilizare în justiție a unui document confidențial, clasificat "Restreint UE" - Răspundere extracontractuală a instituțiilor - Răspundere pentru culpă - Legătură de cauzalitate - Pluralitate a cauzelor prejudiciului - Faptă a unui terț - Răspundere în absența unei culpe - Obligația de asistență - Obligația unei instituții de a asigura protecția personalului său - Asasinare a unui funcționar și a soției acestuia de către un terț - Pierdere a unei șanse de supraviețuire)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (reprezentanți: F. Di Gianni, R. Antonini și N. Sibona, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Pignataro, B. Eggers și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de obligare a pârâtei la plata unei sume pentru repararea prejudiciului moral și material suferit de reclamant din cauza asasinării fiului său, fost funcționar

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Extrasele din documentele din 2006 privind normele și criteriile de securitate, comunicate de Comisia Europeană Tribunalului în cursul procedurii, vor fi înapoiate acesteia de îndată, în plic confidențial purtând mențiunea "clasificat Restreint UE".

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.7.2009, p. 27.