Language of document :

Sag anlagt den 12. maj 2009 - Missir Mamachi de Lusignano mod Kommissionen

(Sag F-50/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Livio Missir Mamachi de Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgien) (ved avvocati F. Di Gianni og R. Antonini)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Søgsmål med påstand om erstatning for ikke-økonomisk og økonomisk skade som følge af mordet på en tjenestemand ved Kommissionen og dennes ægtefælle.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 3. februar 2009, hvorved den afslog klage nr. R/406/08, der indeholdt et krav på erstatning for ikke-økonomisk og økonomisk skade som følge af mordet på Alessandro Missir Mamachi di Lusignano og dennes ægtefælle, der blev begået den 18. september 2006 i Rabat (Marokko), hvor han opholdt sig som led i udførelsen af tjenesten.

Kommissionen tilpligtes at betale arvingerne efter Allessandro Missir Mamachi di Lusignano 2 552 837,96 EUR svarende til 26 års løn for den afdøde tjenestemand, hvilket beløb justeres i forhold til dennes forventede karriere (både for så vidt angår det automatiske avancement i løntrin og de formodede forfremmelser i lønklasse) som erstatning.

Kommissionen tilpligtes at betale arvingerne efter Allessandro Missir Mamachi di Lusignano 250 000,00 EUR som erstatning for det tab, som den pågældende tjenestemand led før sin død.

Kommissionen tilpligtes at betale arvingerne efter Allessandro Missir Mamachi di Lusignano 1 276 512,00 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, som børnene led ved det tragiske mord.

Kommissionen tilpligtes at betale Livio Missir Mamachi di Lusignano 212 752,00 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt som far til afdøde.

Kommissionen tilpligtes at betale de renter og morarenter, der er forfaldet i mellemtiden.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________