Language of document :

12. mail 2009 esitatud hagi - Wendler versus komisjon

(Kohtuasi F-49/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Itaalia) (esindaja: advokaat M. Müller-Trawinski)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Tühistada kostja nõue hagejale esitada pensionimaksete vastuvõtmiseks arvelduskonto viimase elukohas Itaalias.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 9. septembri 2008. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja 19. veebruari 2008. aasta kaebus selle kohta, et ta on kohustatud näitama pensionimaksete vastuvõtmiseks arvelduskonto oma elukohas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________