Language of document :

19. mail 2009 esitatud hagi - Petrilli versus komisjon

(Kohtuasi F-51/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Petrilli (Grottammare) (esindajad: advokaadid J.-L. Lodomez, J. Lodomez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja peamise elukoha kindlaksmääramise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 19. veebruari 2009. aasta otsus, millega keelduti hageja peamise elukohana kindlaks määramast Itaaliat;

kohustada komisjoni maksma hagejale summadelt, mis tuleb maksta Itaalia paranduskoefitsiendi tagasiulatuval kohaldamisel hageja pensionile, ümberasumistoetuselt ja kahekordselt peretoetuselt alates 1. juulist 2007 intressi EKP poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks asjaomasele ajavahemikule kehtestatud määras, mida on tõstetud kahe protsendi võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________