Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. októbra 2010 - Wendler/Komisia

(vec F-49/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Starobný dôchodok - Vyplácanie dôchodku - Povinnosť otvoriť bankový účet v štáte svojho bydliska - Sloboda poskytovať služby - Dôvod týkajúci sa verejného poriadku - Zásada rovnosti)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Taliansko) (v zastúpení: M. Müller-Trawinski, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie požiadavky Komisie, aby žalobca uviedol bankový účet v štáte svojho bydliska na účely vyplácania dôchodku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba, ktorú podal E. Wendler, sa zamieta.

2.    E. Wendler znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009, s. 27.