Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Anden Afdeling) den 15. juni 2010 - Petrilli mod Kommissionen

(Sag F-51/09) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 205 af 29.8.2009, s. 48.