Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 14 февруари 2007 г. - Geert Haelterman и други/Комисия

(Дело F-102/06)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 261, 28.10.2006 г.