Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 14.2.2007 - Geert Haelterman ym. v. komissio

(Asia F-102/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 35.