Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din data de 14 februarie 2007 - Geert Haelterman ș. a./Comisia

(Cauza F-102/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele camerei a doua a dispus radierea cauzei de pe rol.

____________

1 - JO C 261, 28.10.2006, p. 35.